Tarief/registraties

Een consult kost 65 euro incl. btw. en duurt ongeveer een uur. Vergoeding van de behandeling is bij de meeste zorgverzekeraars mogelijk.

Het aantal behandelingen verschilt; over het algemeen zijn er 3 à 5 behandelingen nodig, bij langdurige of chronische klachten zullen dat er meer kunnen zijn. In dat geval volgt een evaluatie na een aantal behandelingen en wordt er met de cliënt overlegd of voortzetting van de therapie zinvol en wenselijk is.

Beroepsopleiding Energetische Therapie

De ANZN opleiding tot energetisch therapeut (ook natuurgeneeskundig therapeut genoemd) is een vierjarige beroepsopleiding op HBO niveau die door de diverse beroepsverenigingen erkend is.

Menu