Stoorzones

Er bestaan bepaalde plekken in de aardkorst, waar ondergrondse water-stromen, scheuren, breuken of ertslagen bepaalde elektromagnetische velden doen ontstaan, die belastend (schadelijk) kunnen zijn voor de gezondheid van mens, dier en plant. Men spreekt hier van een geopatische belasting. Ook de aardmagnetische veldlijnen worden door deze elektromagnetische velden in negatieve zin beïnvloed. Er zijn ook zones, die een harmoniserende werking hebben, doordat ze elektromagnetische energie van een goede kwaliteit uitstralen. Deze positief uitwerkende energie is heel anders van karakter dan de schadelijke energie van de stoorzones.

Er zijn heel veel ziekteverschijnselen die met geopatische belasting in verband gebracht kunnen worden. Voor het rechtstreeks neutraliseren van de invloed van geopatische stress zijn allerlei methoden beschikbaar. Een van de methode’s is het doorbreken van het afwijkende energiepatroon door het plaatsen van aardingsspiralen op specifieke veldlocaties waardoor de geopatische stress geneutraliseerd kan worden.

Binnen de maatschap is vrij veel ervaring in het elimineren van schadelijke magnetische velden ten gevolge van aard- en waterstralen.

Menu